Hakkımda

Fotoğrafım

Astrolog Semavii. Aylık burç yorumları, yıllık burç yorumları ve Astroloji makaleleri, Astroloji Danışmanlık
sema_mavii@hotmail.com Tel: 05539830191

22 Nisan 2017 Cumartesi

KARMİK AY DÜĞÜMLERİ MAYIS 2017’DE ASLAN-KOVA AKSINA GEÇİYOR

" Şuurlanın! Çünkü şuur öz varlığın yani ruhun maddesel kainattaki
   yansımasıdır.
   Ruhun tekamülü demek onun şuurlanması demektir."

                                                                                          Ruhsal Öğretiler Ustadı
                                                                                            ERGÜN ARIKDALYaklaşık son 1,5 yıldır Başak ve Balık aksında gezen transit Ay düğümleri 9 Mayıs 2017 itibariyle Aslan ve Kova aksına geçecek ve 1,5 yıl bu burçlarda kalacak. Aslan-Kova aksından tam olarak ayrılacağı tarih 6 Kasım 2018.

Yani, transit Ay düğümleri 9 Mayıs 2017-6 Kasım 2018 arasında Aslan-Kova aksında kalacak.

İki Ay düğümü vardır, biri Kuzey diğeri Güney Ay düğümüdür. Bu dönemde, transit Kuzey Ay düğümü Aslan’da, Güney Ay düğümü Kova’da olacak.

Ay düğümlerinin hayatımızdaki yeri çok önemli ve değerlidir. Çünkü Ay düğümleri “Ruhsal Yolculuğumuzu” anlatan anahtar düğümlerdir.

Adı üstünde “karmik düğümler”dir.
                                         (Kuzey Ay Düğümü)
                                                                                       (Güney Ay Düğümü)

Hayatta ne yaparsak yapalım, ne kadar güç, para, mevki vs elde edersek edelim, ruhsal olarak bizi ileri götürecek karmik düğümleri çözmezsek, ruhsal olarak öğrenmemiz gereken dersleri öğrenmezsek, duygusal ve ruhsal anlamda ileri gidemeyiz ve dıştan iyi gibi görünsek de, gerçekte ruhen “sahte bir dünyada” anlamsız bir hayat sürdüğümüzü hissederiz.

En kötüsü de “uyuruz!”

Ruhsal Öğretiler Üstadı Sayın Ergün Arıkdal şöyle demiştir: " Şuurlanın! Çünkü şuur öz varlığın yani ruhun maddesel kainattaki yansımasıdır. Ruhun tekamülü demek onun şuurlanması demektir."

Şuursuz, idraksiz bir hayat sahte dünyanın öğretilerine kapılarak yaşanılan robot gibi bir yaşamdır. Çok insanla karşılaştım, çok insanı gözlemledim ve gördüm ki, mevkisi çok yükseklerde ve hatta çok bilgili, entelektüel görünen bazı insanlar bile ruhsal olarak o kadar “sığ” kalmış ki..

Kendim de dahil tabii buna.. Çok önce görmem, idrak etmem gereken bazı şeyleri yeni yeni idrak ettikçe, kendime hayret ediyorum. Yıllardır gözüme gözüme sokulan bazı bilgileri nasıl görememişim, bilmişim, öğrenmişim ama ezbere bilmişim, dilim söylemiş, aklım, ruhum onu anlamamış, idrak etmemiş.

Gurdjieff’in dediği gibi, insan gerçekten “uyuyan” bir varlık. Ve bu hayata uyanmaya geliyor.

Bütün bunlar şu anlama gelmiyor tabii ki; madde dünyasını boşlayalım, sadece ruhumuz için çalışalım, hayatımızı ruhsal gelişmeye adayalım. Hayır. Çünkü madem madde dünyasına doğduk, buranın da hakkını vermeliyiz. Madde dünyasının bize vadettiklerini yaşamaya hakkımız var. Hem zaten madde dünyası içinde yaşarken ruhumuz bir şeyler öğreniyor, geri kaldığı ruhsal konuları daha iyi anlıyor, böylelikle idrak ediyor ve bunları düzeltmeye çaba gösterdikçe hem madde hem ruhsal dünyada ileri gidiyoruz, ilerliyor, tekamül ediyoruz.

Yani, madde bize lazım hem bu dünyada yaşamayı öğrenmek için hem ruhun gelişmesine hizmet eden deneyimler yaşamak için.

İdeal olanı “Denge.” Madde ile manevi dünya arasında bir denge kurmak, her ikisi için de çaba göstermek ve ikisi arasında sağlıklı bir bağ kurmaktır.

Bu denge nasıl sağlanır?

Hz. İsa’nın sözü aklıma geliyor bu sorunun yanıtı olarak: “Ben dünyayı yendim!” Ben nefsimi yendim, anlamına geliyor. Yani, dünya nimetleri içinde yaşayıp, o nimetlere kapılmamak. Bu dünyadaki her şeye saygı duymak ama hiçbir şeye tapmamak.

Bizler bedenli olarak bu dünyaya gelen ruhlarız. Bunu artık bilmemiz gerek. Beşer varlık olarak dünyada yaşamımızı sürdürürken, ruhsal yanımızı beslemek, geliştirmek ve ilerleyerek tekamül etmek için bu hayata geliyoruz. Bunu anladıktan sonra, hayata bakış açımız çok değişiyor. Gerçekten nasıl bir hayat sürmemiz, ne yapmamız gerektiğini daha iyi idrak eder oluyoruz.

Astroloji bu konuda kişiye yardım eden çok önemli rehberlerden biridir. Ruhsal Astroloji özel olarak bu konuda insanlara ışık tutan bilgiler vermektedir. Ruhsal Astrolojinin temel unsuru ise “Ay Düğümleri”dir. Ruhsal Astroloji bu temel üzerinde kurulmuştur. Kilit konusu budur yani.

Bu ara en çok ilgilendiğim, üzerinde araştırma ve inceleme yaptığım, Ruhsal Astrolojinin bir parçası olan Drakonik Astroloji de bu temel üzerinde kurulmuştur. Drakonik harita Ay düğümlerini 0 derece Koç Noktasına getirerek oluşturulan bir haritadır.

Hepimiz belli bir plan, belli bir senaryo ve bunlar üzerinden görevler yüklenerek geliyoruz hayata. Kişinin doğum haritası bunu astrolojik semboliklerle gösterir, bu konuda kişiye ışık tutar. Doğum haritasındaki Ay düğümlerinin sembolik işlevi ise bize biriktirdiğimiz “karmik düğümleri” göstermek ve bunları çözmek için gerekli “ipuçlarını” işaret etmektir. Bunları idrak edip çözdükçe, hem insan hem ruhsal varlık olarak tekamül yolunda ileri gider, ruhsal ve kişisel olarak gelişiriz. 

Bu konu çok önemli olduğu içindir ki, en son Astrolog arkadaşım Berna Atay ile bu konuda bir kitap yazdım. “Aşk Düğümleri” verdik kitabın adına. Hem karmik dersleri en çok aşk ve ilişki üzerinden yaşadığımız için hem ruhsal gelişmenin, ruhun birliğe doğru yolculuğunun kendisi başlı başına bir aşk olduğu için. Kitapta, Ay düğümlerinize göre, yaşadığınız karmik temaları yazdık, karmik düğümleri nasıl çözeceğinizin yollarını gösterdik. Hala almayan varsa, tavsiye ederim alın okuyun.

Ay düğümleri Kuzey ve Güney Ay düğümleri diye ikiye ayrılır. Bunlar nedir, ne anlama gelir, kısaca bir bilgi vereyim. Ondan sonra transit Ay düğümlerinin Aslan-Kova aksına geçmesi ve bunun burçlar için etkisini yazayım.

Kuzey ve Güney Ay Düğümleri

Güney Ay düğümü “Geçmiş” adı altında her şeyi temsil eder. Bu hayattaki geçmişimizi ve hatta geçmiş hayatlarımızı temsil eder.

Buna göre, bu hayattaki geçmişten ve daha önceki geçmiş hayatlardan getirdiğimiz, kimini bırakmamız gereken özelliklerimizi, geçmişten getirdiğimiz negatif karmaları, ayrıca geçmişten getirdiğimiz ve hak ettiğimiz olumlu ruhsal kazanımları Güney Ay Düğümü anlatır.

Kuzey Ay düğümü ise “Bugün ve Gelecek” adı altındaki her şeyi temsil eder.

Buna göre, Kuzey Ay Düğümü bugün ve geleceğe dair bize ışık tutan, tekamül etme yolunda öğrenmemiz gereken ‘yeni’ şeyler, kişiliğimize ekleyeceğimiz ‘yeni’ özellikler, ‘yeni’ deneyim alanları ve yaşayacağımız olası ‘yeni hikayemizin’ temasını görürüz.

İkisi birlikte ne anlam ifade ediyor?

Kişi geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda yaşar, bir başka boyutuyla.

Bu bağlamda, kişi bugünü yaşarken Güney Ay Düğümü ile Kuzey Ay Düğümü arasındaki, karşıt açı kalıbında olmalarından kaynaklı, dualiteleri yaşar, yani geçmişle geleceğin çatışmalı enerjisiyle baş etmeye uğraşır ve bu gerilimli enerjileri bir harman yaparak ruhsal bütünlüğü sağlamak için çabalar. Çatışmaların sonucunda bir senteze ulaşmaya çalışır.

AY DÜĞÜMLERİ VE DUALİTE PRENSİBİ

Güney Ay Düğümü her zaman Kuzey Ay Düğümün zıt burcundadır, tamı tamına zıttırlar.

Örneğin, Kuzey Ay Düğümü 18 derece İkizler’de ise, Güney Ay Düğümü zıt burcu 18 derece Yay’dır.

‘Dualite’ yani ‘zıtlık’ prensibi Ay Düğümlerinde kendini çok iyi gösterir. Dualite Kuzey-Güney Ay düğümlerinde temsil edilir. Buna göre, Güney düğümün dualitesi Kuzey düğümdür.

Kuzey ve Güney Ay düğümleri arasındaki dualite prensibi bağlamında, Güney Ay Düğümünün yapı olarak benzetildiği Satürn ile Kuzey Ay Düğümünün benzetildiği Jüpiter de görünüşte tezat yıldızlardır ama aslında karşılıklı destek verdiklerinde birbirini tamamlarlar.

Satürn ‘tecrübe,’ Jüpiter ‘fırsat’ demektir. Tecrübe fırsatla el ele verdiğinde ortaya güzel ve sağlam bir iş çıkar ve kişi amacına ve başarıya erişir.

Şayet kişi buna hazırsa ve izin verirse, birbirine yardım eder ve dayanışma içinde olur içindeki zıt yanları.

Öte yandan Ay Düğümlerinin birbirine karşıt ve gerilimli enerjisiyle her zaman baş etmek öyle kolay değildir. Hele kendimizi geleceğe tam olarak hazırlamamışsak, yeni bizi korkutabilir, panikletebilir. Korkunca, eski alışkanlıklarımıza geri dönmeye meyledebiliriz. Eskide de çıkamadığımız karmik düğümler yakamızı bırakmaz. Hem bu kişiyi ileri götüren bir davranış olmaz. Ne olursa olsun, rotamız güneyden-kuzeye, yani, geçmişten-geleceğe doğrudur, ilerlememiz bu yönde mümkündür.

Burada yapmamız gereken şey, yeniye yer açmak, eski negatif kalıplarımızı temizlemek ve eski güzel tecrübelerimizle yeni deneyimleri harmanlamaktır.

Böylelikle Dualite’den Bir’liğe doğru gideriz…

Sonuç olarak;

Doğum haritamızdaki Kuzey ve Güney Ay düğümlerinin görevini tek bir cümleyle ifade edersem: Geçmiş hayatlardan getirdiğimiz olumsuz karmaları ve ayrıca olumlu ruhsal kazanımlarımızı bu hayattaki yeni deneyimler ve edineceğimiz yeni kişilik özelliklerinin ışığında görmek, anlayıp idrak etmek ve olumsuz karmaları çözüp, ileri gitmek ve tekamül etmek için bizi aydınlatan rehberlerimizdir.

Ben Güney Ay düğümü daha çok severim normalde. Ama şu gerçeği asla unutmam: Geçmişten getirdiğimiz güzel şeyleri de bu hayatta daha iyi yaşamak ve ileri götürmek için yine Kuzey Ay düğümüne yönelmemiz gerekir. Kuzeyden öğrendiğimiz yeni deneyim ve özellikler geçmişe de güç verir ve geçmişten getirdiğimizi daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde ileri götürmemizi sağlar. O yüzden Kuzey Ay düğümünün önemi ve gücünü asla inkar etmem, hakkını teslim ederim.

TRANSİT AY DÜĞÜMLERİNİN ETKİSİ

Doğum haritamızdaki karmik düğümlerin işaret ettiği kadersel dersler ve deneyimlerin tetiklendiği zamanlar vardır. Bazı önemli transit gezegenlerin yanı sıra, transit Ay düğümleri tetikleyen unsurlardır.

Doğum haritamızdaki Ay düğümlerinin gerek önemli transit gezegenler gerekse transit Ay düğümlerince tetiklendiği zamanlar, her zamankinden daha fazla kadersel olaylara çekiliriz.

Astrolojiyi bilmeyen biri bile, bu zamanlarda hayatının önemli bir dönemini yaşadığını hisseder ve yaptığı/yapacağı şeylerin kader planında önemli sonuçları olacağını anlar.

Transit Aslan-Kova Ay Düğümleri Kimleri Etkiler?

9 Mayıs 2017’de Aslan-Kova aksına geçecek olan transit Ay düğümleri herkesi etkiler mi, peki?

Herkesi az veya çok etkiler. Ancak bazı kişileri daha fazla etkiler.

Kimleri daha çok etkiler, peki?

Doğum haritasında Ay düğümleri bu burçlarda olanları etkiler en başta. Kuzey Ay düğümü Aslan, Güney Ay düğümü Kova’da olanlar zaten 18 yılda bir gerçekleşen Ay düğümleri döngüsü yaşayacak bu dönemde. Bunun tersi olanlar da vardır, yani doğum haritasında Kuzey Ay düğümü Kova, Güney Ay düğümü Aslan’da olan vardır, bu kişiler de ilk yarım döngü içinde olurlar.

Bunun haricinde, Güneş burcu, Ay burcu veya Yükselen burcu Aslan veya Kova olanlar da direkt olarak etkilenir bundan.

Bunlardan başka, doğum haritasında Plüton, Satürn, Neptün vb gibi kadersel gezegenleri bu burçlarda olanlar da etkilenir. Ayrıca Ay düğümleri diğer sabit burçlarda olanlar da etkilenecektir, yani Boğa ve Akrep.

Ve son olarak şunu söyleyim, yukarıda belirttiğim gibi, herkes transit ay düğümlerinden, doğum haritasında Aslan ve Kovanın bulunduğu ev alanı ve o evlerin anlamı üzerinden genel olarak etkilenecektir.

Ancak yine de tekrar edeyim, en büyük etkiyi yukarıda dediğim gibi, Ay düğümleri bu burçlarda olanlar, Güneş, Ay ve Yükseleni bu burçlarda olanlar alır.

Kadersel bir dönemden geçecekler bu kişiler özellikle. Önümüzdeki 1,5 yıl yaşadıklarınıza çok dikkat edin, gözünüzü açın, ruhunuzu, kalbinizi açın ve yaşayacağınız deneyimlerin ruhsal planda çok değerli olduğunun bilinciyle ruhsal ve kişisel gelişiminize hizmet edecek şekilde olaylara tepkinizi verin, olaylardan alacağınız dersleri alın ve uygulayın derim bu kişilere.

Bu dönemde hayatınıza giren ve girecek olan insanlar da kadersel planda size hizmet edecek kişiler olacaklardır. Gerek hayatınızda var olan insanlar gerekse yeni girecek olan insanlar karmik düğümlerinizi göstermek üzre farkında olarak ya da olmadan size hizmet edecektir, sizin göreviniz bu düğümleri ve anlamını görmek, ruhsal plan size ne demek istiyor, karmik düğümünüz ne ve nasıl çözersiniz vs bunları görüp, anlayın ve karmik düğümlerinizi çözmek için pozitif bir çaba içinde olun.

Transit Ay Düğümlerinin Aslan ve Kovada Anlamı

Güney Ay düğümü “geçmiş ve geçmiş hayatları,” “geçmişten getirdiğimiz olumsuz karmalar” ve ayrıca geçmişten getirdiğimiz olumlu “ruhsal kazanımları” ifade eder dedik.

Kuzey Ay düğümü “bugün ve geleceği,” ruhsal ve kişilik olarak ileri gitmek, tekamül etmek için deneyimleyip öğrenmemiz gereken “yeni deneyimler” ve “yeni kişilik özellikleri”ni ifade eder dedik.

Buna göre, transit Kova Güney Ay düğümüne “geçmiş” cephesinden bakacağız ve Aslan Kuzey Ay düğümüne ise “bugün ve gelecek” cephesinden bakacağız.

Doğum haritanızda Kova neredeyse, o alanda geçmişten veya geçmiş hayatlardan getirdiğiniz temaları yeniden yaşar, bu konularda sizi kendinizle yüzleştirecek ve değiştirecek karmik dersleri alırsınız. Ayrıca geçmişten getirdiğiniz güzel özelliklerinizi veya bir yeteneğinizi ortaya çıkarma imkanı bulabilirsiniz.

Aslan haritanızda neredeyse, ruhsal anlamda ileri gitmek için öğrenmeniz gereken yeni şeyleri deneyimler, kişiliğinize yeni davranışlar katar, yeni beceriler öğrenirsiniz ve kendinizi ruhsal ve duygusal olarak yeniler ve güçlenirsiniz o alanda.

Kuzey Ay Düğümü Aslan Neyi Temsil Eder?

Kendine güvenmek ve pozitif olmak               Sahnede olmak ve parlamak

Kendini mutlu eden şeylere odaklanmak         Çocuk ruhunu korumak

Eğlenmeye zaman ayırmak                              Hayatı bir oyun gibi görmek

Sahip olduğu şeyleri takdir etmek                   Yaratıcı yeteneklerine önem vermek

İnsanlara örnek veya model olmak                  Sevdiği şeyleri yapmak

Motivasyonu kendi içinde aramak                   Hayatın içinde olmak 

Aşk ve sevgiye önem vermek                          Kalbinin sesini dinlemek 

Kendi isteklerinin peşinden gitmek        Aile ve çocuklarıyla mutlu bir hayat yaşamak

Samimi ve sıcak olmak                                    Sosyal hayatı zenginleştirmek 

Her zaman bir çare bulabilmek                       Girişimci olmak ve risk alabilmek         Aslan’ı birkaç cümleyle özetlersem; “kalbinin sesini dinlemek” ve “mutlu olmak sanatı” demektir Aslan. Ne yaparsanız yapın, “mutlu ve keyifli bir şekilde yapın” der. Yıkmayın, yapın. Hayat verin dokunduğunuz her şeye. Kendinizin, başkalarının ve dünyanın “gülümsemesi” için çalışın. Sahip olduğunuz şeyleri onurlandırın. Yaratıcı yeteneklerinizi değerlendirin. Kendinize güveni pekiştiren cesur bir adım atmayı bilin. Yiğit ve dürüst olun. Asil insana yakışır davranın. Yaptınız işleri, yaşadığınız ilişkileri ve kendinizi bir mücevher gibi parlatın. Ve ne yaparsanız yapın, hayatın bir “tiyatro sahnesi” ve sizin de “oyuncu” olduğunuzu unutmayın. Bu geçici dünyada, oyununuzun hakkını verin.

Kova’nın iyi yanlarına geçmişten getirilen iyi özellikler, negatif/gölge yanlarına ise geçmiş karmik dersler ve karmik düğümler bağlamında bakarsak…

Güney Ay Düğümü Kova Ne Demek?

Kova deyince akla:

Olumlu olarak; özgürlük, bireysellik, modernlik, akıl ve bilim, yeni dünyaya ayak uydurmak, yenilik yapmak, değişime ayak uydurmak, farklı olmayı bilmek, başkalarının değil, kendi aklıyla hareket etmek, arkadaşlık kurmak, bir ideal edinmek, insan hakları, dünya için aktif çalışmak, aktivist olmak, devrimci olmak diyebilirim. Bunlar geçmişten getirilen iyi özelliklerden olabilir.

Olumsuz olarak; özgürlük ile bencillik ve ilgisizliği birbirine karıştırmak, özgür olayım derken birine veya bir şeye bağlanmaktan kaçmak, yabancılaşmak, insanları sınıflara ayırmak ve ayrıştırmak, elitist tutumla gizli faşist bir tutum takınmak, akla ve bilime fazla önem verip, kalp ve duyguları geri planda bırakmak, ideal için çalışayım derken, eğlenmeyi ve mutlu olmayı, insanlara zaman ayırmayı küçümsemek ve grupla çalışmalara fazla bel bağlayıp kendi başına sahneye çıkamamak. Kendine güven eksikliği ve bunu bilgi ve deneyim eksikliği bahanesiyle ile örtmek diyebilirim.

Transit Ay düğümlerinin Aslan ve Kova’da olduğu dönemde özellikle bu konularda kendinizi gözlemleyin, yaşayacağınız deneyimlere ruhsal ders olarak bakın bir taraftan ve kendinizde olan eksikleri görün, karmik düğümlerinizi çözmeye özen gösterin çünkü karmik düğümleri çözmek için fırsat bu fırsattır. Ondan sonra, hayatınızın her bakımdan nasıl ilerlediğine, kendinizin geliştiğine, daha bilinçli ve idrakli olduğunuza, ruhsal ve kişisel olarak ne kadar ileri gittiğinize şahit olacaksınız.

Klasik Astrolojiye göre, Kuzey Ay düğümü “fırsatları” ve Güney Ay düğümü ise “bitişleri” anlatır. Bu bakış açısı Ay düğümlerinin kapsamı ve anlamını sığ ve dar yapar ancak yine de bu etkiler de yaşanır genel olarak.

Güney etkisinde yaşanan bitişlerin kimi hayırlı ve zamanı gelen bitişler olur genel olarak. Kuzey etkisinde gelen fırsatlar ise, güzel olmakla birlikte, kazanılması, hak edilmesi gereken fırsatlardır. Oturduğumuz yerden kazanca dönüşmezler bu fırsatlar. Adı üstünde kadersel bir sınavda oluruz, sınavı geçmek ve o fırsatları hak etmek gerekir.

Şimdiden herkese karmik deneyim yolunda kolaylıklar ve şans dilerim.

Doğum Haritasında Evlere Göre Kadersel Deneyimler

Doğum haritanızda Aslan ve Kova hangi evinizdeyse, o ev alanıyla ilgili kadersel deneyimler yaşarsınız bu dönemde.

Doğum haritanıza göre, Aslan ve Kova hangi evde?

(Yükselen burcunuza göre bakın.)

Koç’a göre, Aslan 5.evde, Kova 11.evde;

Boğa’ya göre, Aslan 4.evde, Kova 10.evde;

İkizler’e göre, Aslan 3.evde, Kova 9.evde;

Yengeç’e göre, Aslan 2.evde, Kova 8.evde;

Aslan’a göre, Aslan 1.evde, Kova 7.evde;

Başak’a göre, Aslan 12.evde, Kova 6.evde;

Terazi’ye göre, Aslan 11.evde, Kova 5.evde;  

Akrep’e göre, Aslan 10.evde, Kova 4.evde;

Yay’a göre, Aslan 9.evde, Kova 3.evde;

Oğlak’a göre, Aslan 8.evde, Kova 2.evde;

Kova’ya göre, Aslan 7.evde, Kova 1.evde;

Balık’a göre, Aslan 6.evde, Kova 12.evde.

Evlerin anlamını kısaca vereyim.

1.ev: yeni başlangıçlar, kişisel imaj, yaşam tarzı ve hedefler

2.ev: para ve maddi-manevi değerler evi

3.ev: iletişim, kardeş, düşünce yapısı, fikirler, eğitim ve seyahat evi

4.ev: baba, aile, ev, kökler, yuva, en derin benlik evi

5.ev: aşk, girişim, yaratıcılık, ün, hobi, çocuk evi

6.ev: iş, çalışma, sağlık evi

7.ev: ilişkiler, eş/partner, evlilik, ortaklık, açık rekabet/düşmanlık evi

8.ev: yatırım, vergi, sağlık, derin sorgulama ve dönüşüm, cinsellik ve tehlike/kriz evi

9.ev: hayat felsefesi, uzun yol, resmi işler, yüksek eğitim, dava, yurt dışı, büyük ticaret evi

10.ev: kariyer, anne ve otorite evi

11.ev: dostlar, idealler, büyük hedefler evi

12.ev: ruhsal dünya, bilinçaltı, bir konuya kendini adamak, yurt dışı seyahati, gizli istek ve korkular, gizli düşman ve gizli dostlar, gizli tehlikeler evi.Şimdi, Aslan ve Kova burçlarının temsil ettiği şeylerle, evlerin temsil ettiği hayat alanını doğum haritanıza göre birleştirip harmanlayın, ona göre ruhsal yolculuğunuzda yaşayacağınız geçmiş hayat teması ile bugün ve gelecekte ilerlemeniz için kazanmanız gereken özellikler ve yeni deneyim alanları hakkında fikir edinirsiniz.  

Transit Ay düğümlerini evlere göre nasıl harmanlayıp okumanız gerekir, bir örnek vereyim.

Örneğin:

Yükselen burcunuz Yengeç ise, Kuzey Ay düğümü 2.evinizdeki Aslan’da gezecek, Güney Ay düğümü 8.evinizdeki Kova’da gezecek.

Buna göre, 8.ev “ortak işler, ortak paralar, yatırım, alacak-borçlar, eşin parası, başkalarının parası, cinsellik ve sağlık” konularından biriyle ilgili geçmişten bugüne getirdiğiniz bir temayı yoğun olarak yaşamaya başlarsınız bu süreçte.

Sağlık konusu önem kazanabilir kiminiz için bu dönemde. Sağlığınızla ilgilenmeniz yararınıza olur. Kova estetikle alakalıdır. Bu dönemde estetik vs düşünen olabilir ancak Güney ay düğümü bazı bakımdan negatif etkiler taşıyabilir, Venüs vs gezegenlerin iyi açılı olduğu dönemde estetik olmaya özen gösterin. Kiminiz bu dönemde, başka kent veya ülkede sahip olduğunuz maddi kaynaklarınızla ilgili gündem yaşayabilirsiniz. Bu dönemde geçmişe ait maddi kazanımlar gelebilir size. Ancak şunu da belirteyim, bu dönemde eş, aile, işbirliği vs başka kişilerden veya geçmişten gelecek kazanıma bel bağlamak doğru olmayabilir, kendi kazancınız daha iyi olabilir. Bu dönemde kiminiz işinizi bitirebilir, bir yerle geçmiş bağınızı kesebilirsiniz.

2.ev “kendi paranızla ilgili, kendinizle ilgili değerleri” anlatır, Kuzey Ay düğümü bu evde size kendi maddi-manevi gücünüze güvenmeye dair deneyimler yaşatabilir. 2.evde gezen Aslan Kuzey ay düğümü gerçekten parasal kazançlarınız için çok iyi bir dönem vadedebilir. Aslan girdiği alanı parlatır çünkü. Kişisel kazancınız beklediğinizden de yüksek ve parlak olabilir. Yaratıcı işlerden ve girişimlerden kazanabilirsiniz. Diğer yandan, aman ha, Aslan’ın gölgesine düşeyim demeyin; Aslan’ın gölgesi “yattığı yerden para gelsin” ister, mirasyedidir bu bakımdan. Eldeki paraları bitirince, el elde baş başta kalırsınız sonra. Bu dönemde kişisel kazançlarınızı artıracak yollara başvurmanız yararınıza olur. Bu dönemi iyi değerlendirenlerin maddi gücünü artırması, hatta zengin bile olması mümkündür. Bu dönemde kadersel derslerinizden biri, sahip olduğunuz maddi değerlere önem vermek olabilir. Kıymetini bilmek dersleri yaşayabilirsiniz. Kendi gücüne güvenmeyi öğrenebilirsiniz. İyi veya negatif yaşayacağınız dersler sizi ruhsal olarak bilinçlendirecektir.Yukarıda evler ve ay düğümlerini verdim, harmanlayın dedim kendinize göre. Yine de transit Aslan-Kova Ay düğümlerinin burçlara göre etkilerini kısa kısa yazayım.

Yükselen burcunuza göre yaşayacağınız olası temaları yazayım:

Yükselen burcu;

Koç olanlar, Aslan 5.evde, Kova 11.evde.. Olası karmik temanız “özgürlük” mü yoksa “sevgi, aşk” mı, seçim sizin. Ayrıca başkalarının ve toplumun istekleri ile kendi istekleriniz arasında bir sınav yaşarsınız. Bu dönemde kiminiz ünlü olabilir, parlayabilirsiniz. Kiminizin ise çocuğu ünlü olabilir. Bu dönemde kalbinizin sesini dinleyin.

Boğa olanlar, kariyer-ev ikilemi yaşarsınız. Ev, aile vs önem verme zamanı. Kariyerde kadersel karşılaşmalar hayatınızı değiştiren kararlara sevk edebilir.

İkizler olanlar, yaratıcı fikirlerinizi piyasaya çıkarmak zamanı. Medya üzerinden tanınmak için iyi zaman. Fikirlerinizi, planlarınızı gerçekleştirmek için kendinize güvenmeyi öğrenmek zamanı. Yakınlarınızdan destekler görürsünüz her bakımdan.

Yengeç olanlar, parasal açıdan yüzünüz gülebilir, parlak paralar kazanabilirsiniz, zenginlik ve lüksü deneyimleyebilirsiniz. Diğer yandan, başkalarıyla ortak para konusunda problemlere dikkat. İşbirliği mi yoksa kendi işiniz ve paranız mı ikilemi yaşayabilirsiniz. Kendi yolunuzu tercih etmeniz gerekir bu dönemde. Sağlığa önem verin.

Aslan olanlar, kişisel hedefleriniz için ön almayı, kendinizi ortaya koymayı deneyimlemek ruhsal ve kişisel olarak ileri götürecektir sizi. Gücünüze inanmayı ve kendinize güvenmeyi öğreneceksiniz. Kadersel sınavlarınız ilişkiler, iş birliği üzerinden gelecektir.

Başak olanlar, 12.ev Aslan size ruhsal olarak gelişmek adına adımlar atmanızı salık verir. Ayrıca içte var olan yaratıcı yeteneklerinizi uyandıracaktır. Başka kent veya ülkede yaratıcı becerilerinizi göstermek ve başarı kazanmak adına fırsatlar gelebilir. Sizi beklemediğiniz kişiler destekleyecektir. Vizyon ve yaratıcılığınızı yükseltmek adına fırsatları değerlendirin. Kendinize güvenle ilgili problemleriniz için adım atın, bir kere bir sıçrama yapın, yaptığınızdan farklı bir davranış gösterin, yaptığınızın bir de tersini yapın, bir kere kendinize güvenin, gerisi gelecektir. Kova 6.evinizde, sağlığa önem verin. Kiminiz bu dönemde bir iş değişimi yaşayabilirsiniz, bir dönem geride kalabilir, yeni bir iş deneyimine veya yeni bir yere geçebilirsiniz.

Terazi olanlar, Aslan 11.evinizde olacak, dolayısıyla idealleriniz, istekleriniz önem kazanacaktır, bu konuda fırsatları değerlendirin. Uzun zamandır belki de beklediğiniz fırsat elinize geçebilir. Ama bunun için bu sefer, aklın değil, kalbinizin sesini dinleyin! İnsanlardan destek gelecektir size. 5.ev Kova aşk, girişim ve mutluluk konusunda sınavlarınız olacaktır. Çocuk sahibi olanlar onları özgür bırakmayı bilmek zorunda kalacaktır, kararlarına saygı duymayı öğreneceklerdir. Geçmiş ilişki yaşama tarzınızı bir kenara koymanın, daha farklı ve sağlıklı bir ilişki yaşamayı öğrenmenin zamanı.

Akrep olanlar, kariyerde parlama zamanı! Ancak sınavlar da bu alanda gelir, kariyerinizin kıymetini bilin, kendinize güvenin ama ego yapmayın. Kendinizi bir yetenekle, kariyerinizle göstermek, parlamak fırsatlarını değerlendirin. Diğer yandan, aile, yuva konularında asıl sınavlar gelecektir. Bu konuda geçmiş karmik yüklerinizi boşaltın, temizlik yapın dipten, yüzleşin. Köklerinizle ilgili karmik düğümlerinizi çözmenin tam zamanı.

Yay olanlar, Aslan 9.evinizde, yeni ufuklar parlak görünüyor. Demek ki, bazı eski plan ve düşünceleri geride bırakıp yeni ufuklara yönelmek sizi ruhsal ve kişisel olarak geliştirip ileri götürecektir. Bir alanda parlayabilirsiniz siz de. Önemli kişilerden veya yerlerden teklifler alabilirsiniz. Seyahatler ilginç ruhsal deneyimler yaşatır ayrıca. Eğitimde parlamanız mümkün. 3.ev Kova yakın çevrenizle olan karmik düğümleri çözmenin zamanı. Ayrıca bazı eskimiş düşüncelerinizi de atmanın zamanı.

Oğlak olanlar, Aslan 8.evinizde, başkalarından gelen paralar size yarayacaktır, destekler alırsınız bu dönemde. Hep siz mi çalışacaksınız, biraz da başkası çalışsın değil mi.. Bu dönemde lüks yatırımlar yararınıza olur. Sağlığa dikkat etmeniz, özen göstermeniz yerinde olur. Özellikle kalbe dikkat etmek iyi olur. Bu dönemde kendinize güven ve mutlu olmakla ilgili deneyim ve dersler yaşarsınız. Paylaşmak demektir 8.ev. Kendinize dönük olmak yerine, paylaştıkça mutlu olursunuz. Bekar Oğlaklar, hayatı paylaşmak zamanı olabilir. Kiminiz bu dönemde çocuk sahibi olma deneyimi yaşayabilirsiniz. Kova 2.eviniz, kendi paranızla ve kendi değerlerinizle ilgili sınavlarınız olacaktır bu dönemde. Özgürlüğünüzü engelleyen işleri veya bazı maddi kaynağınızı elden çıkarmanız gerekebilir. Veya kiminiz bu dönemde işbirliğinden veya mirastan vs kazanabilirsiniz.

Kova olanlar, Aslan 7.evinizde dolayısıyla ilişkiler üzerinden fırsatlar gelecektir size. Önemli kişilerden destek görebilir, hayatınızı ve kendinizi ileri götürecek deneyimler yaşayabilirsiniz hayatınıza giren insanlar üzerinden. Bu dönemde evlenecek veya ilişki yaşayacak kişilerin partneri önemli veya belki de ünlü biri olabilir. Özgürlük-bencillik, ilişki-aşk üzerinden sınavlarınız olacaktır. İlişki yaşama tarzınızı değiştirecek kadersel olaylar beraberinde sizde kişilik değişimi de yaşatacaktır. Hayata başka gözle bakmayı öğrenecek, değişeceksiniz. Her zaman akılla doğru kararlar alınmayacağını, bazen kalbinin sesini dinlemenin iyi olduğunu öğreneceksiniz bu dönemde.

Balık olanlar, Aslan 6.evinizde, parlak güzel bir iş bekliyor kiminizi, yeni bir iş fırsatı doğacaktır. Bu dönemde iyi para kazandıran, parlak bir işe girebilirsiniz, işiniz üzerinden kendinize daha fazla güvenmeyi öğrenebilirsiniz. Mutlu olacağınız, keyif alacağınız bir iş olabilir veya işi keyifle yapmayı öğrenme zamanı diyeyim. Kova 12.evinizde, kendinizi yabancı ve yalnız hissetmek gibi duyguları bir kenara bırakma zamanı. Geçmişten getirdiğiniz “özgürlük” aşkı veya özgürlüğünüzün elinizden alınması korkusu vs sizi ürkütebilir. Bu konuda sınavlarınız varsa, hayatın size ne öğrettiğine iyi bakın, anlayın ve idrak edin, derslerinizi yapın ki, geçmişi temizleyebilesiniz. Sağlığınıza özen göstermek sizin için de önemli bu dönemde.

Yıldızlar yolunuzu aydınlatsın!..

Astrolog Semavii

9 yorum:

 1. Perkenalkan, saya dari tim kumpulbagi. Saya ingin tau, apakah kiranya anda berencana untuk mengoleksi files menggunakan hosting yang baru?
  Jika ya, silahkan kunjungi website ini www.kbagi.com untuk info selengkapnya.

  Di sana anda bisa dengan bebas share dan mendowload foto-foto keluarga dan trip, music, video, filem dll dalam jumlah dan waktu yang tidak terbatas, setelah registrasi terlebih dahulu. Gratis :)

  YanıtlaSil
 2. Emeğinize sağlık. süper bir anlatım

  YanıtlaSil
 3. Muhteşemsiniz,emeğinize yüreğinize sağlık bu değerli bilgiler için sonsuz teşekkürler..

  YanıtlaSil
 4. Kuzey ay düğümü aslanda yukselenim yay ama güney ay düğümü haritamda yok yinede 9 ve 3 ev mi geçerli oluyor benim için

  YanıtlaSil
 5. Merhaba,
  Bu, kamuoyuna, özel kredi borç veren Bay Daniel John'un mali yardıma ihtiyacı olan herkese finansal bir fırsat yarattığını bildirmek içindir. Bireylere, firmalara ve şirketlere açık ve anlaşılabilir hüküm ve koşullar altında% 2 faiz oranıyla kredi veririz. danieljohnhome@gmail.com adresinden size kredi koşul ve koşullarımızı verebilmemiz için bugün bizimle e-posta yoluyla iletişime geçin.

  YanıtlaSil
 6. Merhaba, bu evlilikle ilgili sorunlarla başa çıkmam gereken çok önemli bir mesajdır, belki belki sorun ne olursa olsun tüm umut kaybolmaz, evliliğinizi kurtarmak için bilmeniz gerekenler aşağıda, bir zamanlar zorluklarla karşı karşıya kaldım. ilişkim, şu anda bu makaleyi okurken size tanıtmak istediğim adam hakkında konuşan bir makaleyle karşılaşana kadar. Ekpen Tapınağı Ekpen Ekpen, evlilik yaşantınızla karşı karşıya olduğunuz, sorunun ne olduğunu çözmek için kullandığı güçlü büyüyle size yardımcı olabilecek evlilik sorununu yaşamak için tavsiye etmek istediğim adam. Bugün onunla iletişime geçin: ekpentemple@gmail.com veya +2347050270218 numaralı telefondaki whatsapp'dan memnun olduğunuzu söyleyin.

  YanıtlaSil
 7. koskoca 8. ev ve en derin evlerden biri hakkında sadece maddi yorumlar neden? sizi yetersiz buldum.

  YanıtlaSil
 8. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 9. kuzey ay düğümü 1. ev kova yardm

  YanıtlaSil