31 Aralık 2014 Çarşamba

MEŞHUR SATÜRN TRANSİTLERİ VE TRANSİT SATÜRN YAY’DA!

MEŞHUR SATÜRN TRANSİTLERİ VE TRANSİT SATÜRN YAY’DA!
Bilmeyenler için söyleyim; “transit” bu ara bir gezegenin gökyüzündeki pozisyonuyla ilgili bir durum, bu ara hangi burçta gezdiğini anlatan bir ifadedir.
Satürn doğum haritanızda başka bir burçta olabilir, doğum haritanızdaki pozisyonuna “doğum veya natal Satürn” denir. Transit yani bu ara gökyüzündeki pozisyonu olarak 23 Aralık 2014’de Yay burcuna geçti, bir süre Yay burcunda transit gezisine devam edecek.
İşte, bu ara Yay’da gezen Satürn’e “transit Satürn” denir.
Meşhur Satürn Transitleri
Satürn transitleri bir burçta genel olarak yaklaşık 2,5 sene sürer.
Satürn ne anlama gelir?
Satürn kısaca “kısıtlama, disiplin, gerçekler, sorumluluklar, eksikler ve yeniden yapılanma” yıldızıdır. Ve ayrıca Satürn “kariyer ve kalıcı başarı”dan sorumlu yıldızların başında gelir diyebilirim. 
Satürn transitleri meşhurdur, herkes korkar, illallah eder Satürn transitlerinden, çünkü insanlara zorluklar çıkarır, zor dersler yaşatır, insanları sürekli ciddi sınavlardan geçirir, zorlayıcı ve yorucu bir mücadele içine çeker, hadi bakalım, şimdi göreyim senin bilek gücünü, hayatla baş etme gücünü, der adeta.
İnsanlar genelde her şey kolay olsun istediği için, başkaları sorumluluğu alsın, her şey kendiliğinden olsun istediği için Satürn’den hoşlanmazlar.
Ama aslında Satürn, şayet onun sözünü dinlerse kişi, insanlara iyilik eder, çünkü hayat her şeyin kendiliğinden olduğu bir şey değildir, kişinin mücadele etmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi, hayatına sahip çıkması ve bunun için gereğini yapmasıyla güçlenen ve ilerleyen bir şeydir. İşte, Satürn bunu hatırlatır kişiye. Yani, her şey sana bağlı, ne ekersen onu biçersin dedirten dersler ve olaylar yaşatır kişiye ve mücadelesine göre de ödülünü verir.
Doğum haritasında Satürn’ü güçlü yerleşimde olanlar ve Satürn yönetiminde Güneş burçları olanlar (Oğlak ve Kova) Satürn’ü anlatırken ne demek istediğimi iyi anlar, çünkü onlar özellikle Oğlaklar doğuştan Satürnyendir. Küçük yaşta olgunlaşır, büyür, hayatın sorumluluğunu üzerinde hisseder ve onun için çalışır çalışır çalışır. Çünkü başarı ve ilerlemenin çalışmaktan geçtiğini iyi bilir.
Satürn sorumluluk, çalışma yıldızı ve gerçeklerin, gerçekçi olmanın yıldızı. Kişinin gerçekten “kendine ait hayat yolunu” görüp, o yolda sabır, dayanıklılık, sorumluluk ve çalışkanlıkla ilerlemesinin öneminin altını çizer özetle.
Transit gezen Satürn hangi evin üzerinden geçiyorsa, o dönemde kişiyi o konuda “sabır, dayanıklılık, sorumluluk, çalışkanlık, mücadele”ye davet eder, o konuda kişinin “eksiklerini” görmesini ve onları tamamlamasını, o konuda olgunlaşmasını, hayat derslerini almasını ister çünkü kişinin eksiklerine göre hayat derslerini tek tek önüne getirir, olayları bu yönde yaşatır, olaylar kişiye “Bak, senin şu konuda şöyle eksiğin var, bunu gör ve bunu düzelt, tamamla, işte o zaman bu konuda ayağına dolanmaz yaptıkların ve sorunlar çıkmaz artık o konuda, çünkü onu tamamladıktan sonra o konuda hem hayat kaliteni sağlamlaştırır ve yükseltir, hem kişiliğini güçlendirirsin, yol kat eder ve ilerlemeye başlarsın,” der.
Ve ilgili konuda tamamlama ve başarı sağlayana kadar terletir, ringe hazırlanan sporcu gibi çalıştırır, acımaz, tavizsiz sert bir öğretmen gibidir. Kişinin o konuda şansını da elinden alır ki, er meydanında o konuda kendi pişsin, kendi bileğinin gücüyle aşsın, başarsın ister.
Satürn’ün olduğu yerde şansa yer yoktur. Her şey sizin sorumluluk duygusu, irade ve bilek gücünüze bağlıdır.
Buna göre, Satürn transiti nerede geziyorsa o konuda şans beklemeyin, tamamen sizin başarınıza, sizin sorumluluğu ne derece elinize aldığınıza bağlı ve akabinde ne derece mücadele ettiğinizle orantılı bir başarı elde edersiniz.
Çalıştım, çabaladım ama olmadı, aksi gidiyor yine, hani çalışınca ödülünü verecekti diye tam hayıflandığınız zaman, Satürn’ün son bir sınavından geçtiğinizi bilin! Ve sakın pes etmeyin.
Satürn tam bu noktada, “Bakalım kişi, Satürn’ün ödülünü “kalıcı olarak” hak edecek mi?” Son sınavı budur. Gene her şeye rağmen sabır gösterirseniz, işte o zaman ödülünü de alırsınız.
Çünkü Satürn’ün ödülü “kalıcıdır,” kalıcı başarı, kalıcı sonuçtur.  Onu da herkese vermez, son ana kadar sabredene verir, çalıştım ama istediğim olmadı dediğiniz zaman bile beklemeniz sabretmeniz gerekir çünkü dediğim gibi Satürn’ün son bir sınavı budur; pes edip etmediğinizi görmek. Çalıştım olmadı deyip bırakmamak sınavıdır bu son sınavı özetle.
Şimdi, bu açıklamanın ardından, gelelim transit Satürn’ün 23 Aralık 2014’de Yay burcuna geçişine ve bunun tüm burçlara etkilerine.
Transit Satürn Yay’da
Transit Satürn bir süreliğine Yay burcuna geçti bu arada. Yani, 15 Haziran 2015’de Akrep burcuna geri dönecek, birkaç ay daha kaldıktan sonra Akrep’te, tam olarak Yay burcuna 18 Eylül 2015’de yerleşecek ve yaklaşık 2,5 sene Yay burcunda transit gezecek.
Transit Satürn 15 Haziran 2015’e kadar bir süreliğine Yay’da kaldığı sırada, size mücadele edeceğiniz, sorumluluk üstlenmeniz gerekecek ve yoğun bir çaba içinde uğraşacağınız ana gündem konunuzu verir. Hazirana kadar yaşanan olaylar üzerinden, hayatınıza giren yeni gündem maddesi belli olur.
Onun için bu ara yaşadıklarınıza dikkat edin, nedir sizin 2,5 sene ilgilenmeniz gereken ve sizi terletecek, zorlayacak ve çabalayıp aşmanız ve başarmanız gereken konu, anlarsınız. O konuda şansa yer yok, bilin, her şey sizin bilek gücünüze, sorumluluk, çaba ve irade gücünüze bağlı. Haydi kolay gelsin herkese!
Satürn’ün sizi uğraştıracağı konuyu kendi hayatınızı dikkatle yaşarsanız anlarsınız dedim, yine de bir Astrolog olarak size bazı tuyolar vereceğim tabii.
Ondan önce Satürn’ün Yay’daki anlamı nedir, Yay’da genel olarak hangi konular öne çıkar, buna bir bakalım.
SATÜRN YAY’DA
Yay burcu hukuk, felsefe, inanç sistemleri, din, yüksek eğitim ve uzun yollar, yurt dışı konularını temsil eder genel olarak. Ayrıca girişimciliği, hedeflere yürümeyi, kendine ve insanlara hedeflerini gerçekleştirmesi için “yol açma”yı temsil eder. Hedefe inançla, hevesle yürümeyi anlatır. İyimserlik ve güven duygusu aşılayan bir burçtur bu konularda.
Öte yandan, Yay gölge yanıyla, fikir ve inançlarda dogmatiklik, bu konuda abartı, bağnazlık ve fanatizme işaret eder. Olumlu yanıyla, her fikir ve inanca saygı ve sevgiyi temsil ederken, gölge yanıyla başkalarını kendinden farklı düşündüğü için düşman görmeyi temsil eder.
İyi tarafından alırsak, herkesin fikir ve inançlarına saygı ve sevgiyi tesis etmek için Satürn’ün Yay’daki transiti tüm dünya için ve insanlar için bir fırsattır. Kötü yanıyla ele alırsak, din ve inanç savaşları, fanatizmin daha beter yaygınlaşmasını ve bunun üzerinden ciddi yıkımlar yaratan çatışma, kavga ve savaşları deneyimler dünya. Arkasından insanlar öğrenir, nerde yanlış yaptığını ama maalesef yıkımın ardından gelen bir ders olur bu.  
Adalet ve hukuk Yay’ın konularından biridir. Bu konuda ciddi tartışma, sorgulama ve akabinde adalet arayışı ve herkesi kapsayan bir adalet sistemi ihtiyacı doğabilir.
Yay yüksek öğretim ve üniversiteleri de temsil eder dedim. Üniversitelerin yeniden yapılanma ihtiyacı ve zorunluluğu doğacaktır bu süreçte çünkü bir takım eski sistemlerin dejenere olması, eskimesi gündeme gelecektir, bunun üzerine tartışma, sorgulama ve mücadele olacaktır. Akademik eğitimi daha ileri, daha üst bir düzeye çıkarmak için gerekli olan yapılandırma ihtiyacı için ilgili kişiler güçlü bir mücadele içine girecektir. Bu dönemde üniversite yönetimlerinin, profesörlerin ve üniversite öğrencilerinin seslerini çok duyarız. Aktif mücadele içinde olacaklardır bu dönemde.
Yay burcu ayrıca ruhsallıkla da ilgili bir burçtur. Bu süreçte ruhsal arayışların, ruhsallık konusunda insanların bilgiye ulaşma isteğinin daha fazla artacağını, bu konuda daha sofistike bilgilerin ortaya konacağını ve insanlara yayılacağını söyleyebilirim.
Ruhsallık konusunda, Spiritüalizm üzerine üniversitelerde dersler açılabilir, kürsüler kurulabilir, akademik bölümler açılabilir. Bu konu daha akademik çalışmalara açılabilir ve ayrıca konu üzerine daha fazla kitaplar yazılabilir ve hatta bu konuda kitap patlaması yaşanabilir adeta ve böylece daha çok insana ulaşabilir bilgi.
Ayrıca konuyla ilgili dünya üzerindeki yetkili çevreler daha fazla bir araya gelir, geniş geniş toplantılar, konferanslar yapılabilir, dünya genelindeki çeşitli ruhsallık üzerine kurumlar birlikler oluşturabilir, dernek veya daha büyük çatı altında birleşmeleri mümkün olabilir.
Bu dönemde yabancı evlilikleri de çok gündeme gelebilir. Farklı kültür ve dinde olan kişilerin evlilikleri yaygınlaşabilir, hatta bazı ünlü yabancı evlilikleri ses getirebilir.
Satürn Yay transitinde din değiştiren ünlüler de olabilir, onların bu kararı dünyada ses getirebilir.
Satürn Yay sürecinde en çok konuşulan konulardan biri de, bazı toplumların, grupların başka ülkeye iltica etmeleri, sığınmaları ve bu konuda yeni yasal düzenlemeler olabilir.
Yay’ın doğum haritasında genel evi 9.evdir.
Dokuzuncu Ev: Kültür ve yüksek eğitim, dünya görüşümüz ve hayat felsefemiz ve bunları hayatımıza aktarma biçimimizi anlatır.
Din ve inançlar hakkındaki görüşümüzü de ifade eder.
Yasal her türlü işleri, yasal prosedürleri ve mahkemeleri de temsil eder. Yasal veya resmi yoldan elde edilen sonuçları anlatır.
9.ev ayrıca kariyerde (yeniden) tırmanışa geçme zamanını gösterir.
Uzun yollar, büyük ticaret, basın-yayın, yayıncılık ve yabancılarla, yabancı yetkililerle iletişimimizi anlatır. Yabancı derken, sadece yurt dışından kişileri değil, bizim gündelik hayatımızda yerleri olmayan, bir vesile ile hayatımıza yeni giren kişileri de kastediyorum.
Uzak yerler, yurt dışı evidir ayrıca.
Bu evin bir diğer önemi, geldiğimiz entelektüel seviyemizi ve entelektüel sezgimizi göstermesidir.
Ayrıca yaşam standartımızı ve yaşam stilimizi anlatan evlerden biridir.
Satürn Yay transiti hangi burcu ne şekilde etkileyecek, hangi burca ne gibi sorumluluk ve mücadele konusu getirecek?
Transit Satürn Yay’ın Burçlara Etkileri
Satürn Yay sürecini yükselen burca göre yorumluyorum daha çok, bu bakımdan yükselen burcu temel almanızı öneririm ancak öz burcunuza göre yorumu da okuyun derim çünkü asıl yükselen burca göre ev konularını etkilemekle birlikte, öz burca göre de duygusal, ruhsal boyutta etkileyecektir, hatta bazen somut olaylarla da hissedersiniz öz burcunuza göre etkilerini.
Önce Yükselen burcunuzu, sonra Burcunuzu okuyun.
Not:Satürn Yay transitinin burçlara göre etkilerini çeşitli olasılıklar vererek anlatacağım, bir burçta yazdığım bütün olası olayları yaşamanız mümkün değil, sizin hayatınızda hangi konu/lar gündeme oturacak peki, onu kendi yaşantınıza bakarak siz anlarsınız ancak.

KOÇ BURCU
Satürn’den faydalanabilirseniz mesleğinizle ilgili sizi yüksek bir noktaya taşıyacak çok önemli çalışmalar yapabilirsiniz. Çünkü Yay Koç’un 9.evindedir, 9.ev “kariyerde tırmanış” evidir.
Önemli ve ses getiren işlere, çalışmalara imza atarsınız. İyi bir terfi imkanı bulabilir, iş teklifi alabilirsiniz. İş dolayısıyla veya terfi nedeniyle kent veya ülke değiştirebilirsiniz.
Ayrıca mesleğinizde eksiklerinizle direkt ilgilenme, bunun için ekstra eğitim alma gereği de doğabilir.
Hayatınıza daha farklı bir yerde devam edersiniz. Kent, ülke değişimi vs.
Yurt dışı gündeme gelebilir. Yurt dışı ile ilgili çıkışlar yapabilirsiniz işinizde. Büyük ticarete atılabilirsiniz veya var olan işinizi daha geniş bir mekana taşıyabilirsiniz. İşinizde, mesleğinizde büyüme imkanı bulursunuz ama bunun için çok emek ve çalışma gerekir. Bunu hak etmenin kolay olmadığını anlarsınız.
Bu dönemde Satürn’ün açıları olumsuz ise, mesleğiniz, yaptığınız iş sizi tatmin etmemeye başlar ve yükselme ihtiyacını anlamaya başlarsınız ama bunun için eksiklerinizi tamamlama zorunluluğu çıkar. Bir sınavdan geçebilir veya zorlu bir eğitimden veya resmi bir süreçten geçebilirsiniz.
Öte yandan mesleğinizden tamamen soğuma söz konusu olabilir, meslek değiştirmek isteyebilirsiniz. Ve kendinize güveniyorsanız yeni bir meslek alanı seçmek için somut girişimlerde bulunursunuz. Yeni bir meslek ve onun üzerine eğitim alabilirsiniz. Bu vesileyle yetkili ve değerli insanlarla veya kurumlarla tanışır, bu kişilerin kısa veya uzun vadede hayatınıza çok değerli katkıları olabilir. Bazısı ile de derin ve kalıcı dostluklar başlatırsınız.
Bu dönemde yakınlarınız, eş vs kaynaklı akrabalarınızla düşünsel temelde anlaşmazlık ve yabancılaşma yaşayabilirsiniz. Yaşlılarla anlaşmazlık yaşanabilir. Hayata bakışınız keskinleşir ve tavizsiz olursunuz, bu sebeple de çatışmalar yaşarsınız.
Bu ev bir dava, mahkemeyi ilgilendiren bir evdir. Bu konuda uzun süreli olaylar yaşayabilirsiniz.
Ruh sağlığınız, sinirleriniz bozuk ise, resmi kurumda tedavi görebilirsiniz.
İş vesilesiyle çok yer gezip ilginç tecrübeler yaşarsınız ve bunlar sizin hayat görüşünüzü derinden etkiler, hayat felsefeniz değişir veya yerine oturur.

BOĞA BURCU

Yay burcu sizin 8.eve düşer.
Burası sağlık, borç, sigorta, yatırım, eş vs gibi kişilerden gelen maddi imkan veya borç evidir.
Bu dönemde işiniz gücünüz yatırım hesapları yapmak, borçlar ödemek ve sigortaya kaydolup geleceğinizi garanti altına almak gibi uğraşlar olabilir. Bu dönemde ödenecek borç eş gibi bir yakından dolayı olabilir veya bir kuruma şahsi borçlar olabilir.
Burası ayrıca seksi de temsil eden bir evdir. Dolayısıyla bu konuda sorunlar çıkabilir, cinsellikten uzak kalabilirsiniz veya cinselliği daha ciddiye alıp partner seçerken daha seçici davranırsınız, kalıcı bir seks hayatı inşa etmeye çalışırsınız. Genital kökenli bazı rahatsızlıklarınızla ilgilenebilirsiniz.
Gizli düşmanlarınız varsa size sorun çıkarabilir maddi-manevi.
Bu dönemde psikolojik bir eleme evresi de geçirirsiniz, tecrübeler sizi ruhsal anlamda güçlendirir veya çökertir. Hayata küsebilir, elden ayaktan çekilebilir, bir ruh gibi yaşayabilirsiniz. Tedavi görecek duruma gelebilirsiniz, halbuki iradenizi kullanırsanız, burası ruhsal temizlik ister, hayata daha olgun yaklaşmayı ve bilinçlenmeyi öğütler. Duygusal, ruhsal derinleşmeyi öğrenebileceğiniz tecrübeler yaşarsınız. Korkularınızla yüzleşerek aşarsınız.
Olumsuz anlamda, bir yakınınız veya kendiniz hayati risk altında olabilirsiniz, bir ameliyat geçirmek söz konusu olabilir. 
Miras sorunları gündeme gelebilir. Mahkeme ile uğraşabilirsiniz.

İKİZLER BURCU
Yay sizin 7.evinize düşer.
7.ev her türlü ikili ilişki, ortaklık, anlaşma, açık rekabet ve açık düşmanlık, mahkeme, arkadaşlık, aşk ve evlilik evidir dolayısıyla bu alanlarda ciddi tecrübelere hazır olmalısınız.
Bazı arkadaşlıklarınız kopma noktasına gelebilir, tartışma, çatışma ve küskünlük yaşanabilir ve dönem bitince kendinizle ilgili eksiklerinizi de görüp bilincinizi genişletir ve ilişkilere daha bilinçli bakmaya başlarsınız.
Burası açık düşman evidir ayrıca, açık çatışma, kavgalar yaşayabilirsiniz. Belki mahkemelik bir durum yaşayabilirsiniz.
Aşkta ve evlilikte bazı üzüntüler yaşanabilir, ayrılık olabilir. İhanet yaşanabilir. Bazı tartışmalar kişileri düşmanlığa sevk edebilir.
Öte yandan bu dönemde evlilik ve ilişkide çıkan ciddi sorunları çözerseniz, ilişkiniz daha da sağlamlaşır, ilişkide bağlılık ve sevginin seviyesi yükselir.
Bu dönemde ciddi düşmanlarınız ortaya çıkabilir demiştim. Bazen en büyük düşmanınızın kendiniz olduğunu anlayacak tecrübelerden geçersiniz. Kişiliğinizde kişilerle, toplumla ilişkinizde ayağınıza bağ olan özelliklerinizin bilincine varırsınız. Kendi çiğ, olgunlaşmamış yanınızı apaçık görürsünüz. “Aynada kendinizi çırçıplak görmek!” olayının yaşanacağı bir dönemdir. Artık bu başka biri mi yoksa kendiniz mi çıkarsınız bilemem…
Olumlu anlamda, var olan güzel bir ilişkiniz varsa, bu evliliği gidebilir. Çünkü bu ev bir diğerinin sorumluluğunu almak demektir. İlişkileriniz size sorumluluk yükler.
İşte ortaklık kurmaya yönelebilirsiniz. Ama yönetim, otorite sorunu, çekişmesi yaşanabilir. Karşılıklı saygı ve kağıt üzerinde sağlam bir anlaşma yapılırsa kalıcı bir iş kurma söz konusu olur. Yoksa yalnız iş kurmak daha akıllıca olur.
Bu dönemde evleneceğiniz kişi ciddi tabiatlı, kariyerli biri olabilir. Olumsuz anlamda, size mutsuzluk getiren bir evlilik olabilir.
Bu dönemde davalık olabilir veya birini dava edebilirsiniz.
Evliyseniz, evlilik iyi gitmiyorsa, siz veya eşiniz boşanmak isteyebilir.
Bu ev, uzaklara gitmekle dolaylı ilgilidir, kent veya ülke değişimi yapabilirsiniz, genelde bu evde yerleşim değişimi ya iş ya da evlilik vesilesiyle olur. Yani başka bir şey veya kişi vesilesiyle yer değişimi gerçekleştirebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU
Yay sizin 6.evinize düşer.                 

Burası sağlık, bakım, iş, çalışma ve günlük hayat evidir.
Bu konularda ciddi sorumluluklarınız olur, sorunlar ortaya çıkabilir. Mesela, işten çıkarılabilirsiniz, uzun süre işe giremeyebilirsiniz. Veya iş yerinde artan sorumluluklarınız sizi bunaltabilir. Otoritenin sıkıcı ve bencil tutumu çekilmez hal alabilir. Çalışanlarla takışabilirsiniz.
Sağlığınız incelebilir. Kronik bir rahatsızlığınız ortaya çıkabilir. Uzun süre sizi meşgul eden bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Tedavi olmak için tam zamanıdır, hastalığınıza kronik olmadan önlem almak ve iyileştirmek için.
Olumlu anlamda çalışmalarınız ciddi boyut taşır, zorlu ve uzun çabalarınızın dönem içinde veya sonunda meyvelerini alırsınız. Terfi edebilir veya daha sorumlu bir pozisyona getirilebilirsiniz. Daha iyi bir işe girebilirsiniz. Yeteneğiniz ve sıkı çalışmanız size maddi kazanç ve statü getirebilir. Bu meyveleri ya bu dönemde ya da Satürn Yay’dan gittikten sonra alabilirsiniz.
İş yeri sahibiyseniz, yanınızda çalışanlarla ciddi sorunlar yaşanabilir, mesele mahkemeye bile taşınabilir akabinde. Veya çalışıyorsanız, iş arkadaşlarınızla ciddi problemler hatta gizli düşmanlıklar yaşayabilirsiniz.
Daha sağlıklı yaşamak için sağlıklı yaşama uygun şeylere yönelirsiniz, diyete başlar ve gündelik yaşamınızı ona uygun düzenlersiniz.
Burası ayrıca büyük aile, yani akrabaları da temsil eden evdir. Akrabalarla ilişkileriniz de ciddi bir şekilde iyi veya kötü yönde değişir.

ASLAN BURCU
Yay sizin 5.evinize düşer.
Sosyal hayatın inceldiği, başka sorumluluklardan dolayı sosyal hayatı ihmal edeceğiniz bir dönemin başladığını gösterir.
Çocuklarınızla veya eşle ilgili sorumluluklar artar. Onların bazı sorunlarıyla yakından ilgilenmek gerekir. Bazı kadınlar çocuk doğurma ile ilgili sıkıntılarla uğraşabilir.
Mutlu, neşeli haliniz zayıflar, ciddi meselelerle uğraşıp sizi mutlu eden şeyleri bir kenara koyarsınız.
Statülü kişilerden zarar gelebilir. Dostluk, arkadaş çevresi ile sorunlar doğabilir. Bazı kıskançlıklar sosyal ortamlarınızı değiştirmenize neden olabilir.
Burası her şeyden önce aşk evidir. Bu konuda çok köklü tecrübeler yaşanabilir veya tam tersi aşkta kısır bir döneme girersiniz. Var olan ilişkinizi ciddi boyuta taşımak istersiniz. Ciddi ilişki isteği ile, iyi gitmeyen bir ilişkiyi kesip atabilirsiniz.
Sevdiğinizden bir darbe alabilirsiniz veya siz sevdiğinize ihanet edebilirsiniz. Terk edebilir, terk edilebilirsiniz. Sevgiliniz, eşiniz dolayısıyla ekstra sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Bu dönemde aşkta şanssızlık, imkan ve fırsat yokluğu yaşayabilirsiniz.
Sanatla uğraşıyorsanız, alanınızda önemli ve uzun süreli çalışmalara başlayabilirsiniz. Veya daha önce yaptığınız sanatsal faaliyetler size ün ve saygınlık getirebilir.
İş yeri sahibiyseniz, eğer yanlış adımlar da attıysanız daha öncesinde, bu dönemde iflas yaşayabilirsiniz. Doğru yolda iseniz, dönemsel fırtınalar geçince ve bu fırtınalı dönemde akıllı manevralar da yaparsanız, dönem sonunda işinizi daha güçlendirmiş ve yükseltmiş olarak yolunuza devam edersiniz.
Bu fırtınalı dönem aşkı da fırtına gibi sürükler, şayet dönem sonunda aşk hala ayakta kalmış ise, o aşkı yıkmak kolay değildir artık çünkü o bir kadersel aşk, kadersel bir ilişkidir.
Borçlarınız varsa sizi çok bunaltır, hayatınızı çekilmez hale getirir. Borç ödemek için birçok zevklerinizden fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Yay sizin 4.evinize düşer.
Burada özellikle ev, yuva ve aile ve ayrıca iş alanı etkilenir.
Ev, yuvada ağır sorumluluklar doğabilir. Bir yakınınız, özellikle bir büyüğünüzün hastalığı ile yakından ilgilenmek gerekebilir. Buna göre ev yaşantısı da değişebilir.
Veya iş yaşantısındaki değişiklik evdeki düzeni etkiler hale gelir.
Aile ile bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Onlardan gelen baskı ile veya üzerinize yükledikleri aşırı sorumluluklarla bunalabilirsiniz. Ya da tam tersi sorumluluklarınızı yerine getirmemeniz evde ciddi sorunlar doğurabilir, ciddi tartışmalara hatta kopuşlara yol açabilir.
Satürn burada rahat değildir, kişiyi de huzursuz eder.
İşe fazla ağırlık verip evi ciddi boyutta ihmal edebilirsiniz. Evde önemli çalışmalara ağırlık verebilirsiniz. Veya tam tersi işten çıkıp eve hapsolabilirsiniz.
Evde yürüteceğiniz bir iş yapabilirsiniz.
Evde güvenliği sağlamak için çok çaba gösterirsiniz. Evle ilgili maddi-manevi yükümlülükler neşenizi, huzurunuzu kaçırır.
Ev, arsa, iş yeri vs yatırımına yönelirsiniz. Bu meseleyi bir iş, göreve dönüştürebilirsiniz. Toprakla, emlakla vs uğraşabilirsiniz.
Bu evde de Satürn miras verebilir.
Evden bir aile üyeniz veya siz evlilik, iş dolayısıyla ayrılabilirsiniz. Aile üye sayısı azalabilir ve bu size yalnızlık, hüzün verebilir.
Eve fazla kapanabilirsiniz. Hastalık, iş vs gibi sebeplerden dolayı eve çakılıp kalabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Yay sizin 3.evinize düşer.
Satürn’ün bu evdeki etkilerini kardeşler, kısa yollar, eğitim, düşünce ve planlar, iletişim, kısa yollar, yakın çevre, semt, komşu, arkadaş, aile alanında yaşarsınız.
Bu dönemde iş vesilesiyle mekan değiştirebilirsiniz veya yeni bir ev alıp semt değiştirebilirsiniz.
Yeni işten dolayı, işin uzakta olması vs yüzünden gündelik hayatta uzun yol kat edebilirsiniz.
İşte ilerlemek için kurs, seminer, staj, okul gibi eğitim aktivitelerine katılırsınız.
Yeni bir okula başlayabilirsiniz.
Kardeşlerle ilgili bazı ciddi olaylar yaşanabilir. Belki bir kardeşiniz evlenebilir. Kardeşiniz veya başka bir yakınınız iş, evlilik vesilesiyle kent değiştirebilir.
Bilginizi derinleştirecek ciddi çalışmalara başlarsınız. İşte, eğitimde eksiklerinizi tamamlamak ihtiyacı doğar.
Hayata karşı düşüncelerinizde köklü değişiklikler yaratacak tecrübeler yaşarsınız.
İlgili alanda ciddi çalışmalar yapmak için yeteneklerinizi akılcı kullanmaya başlarsınız. İşinizde, eğitimde veya yakın çevrenizde iletişim çok yoğunlaşır.
Satürn bu ev üzerinde gezerken, bazı kontratları imzalarken dikkatli olmak gerekir. Sonra ciddi bir şekilde başınızı ağrıtabilir.
Bu dönemde kısa seyahatler genellikle iş veya başka bir görev vesilesiyle olur, aksi takdirde yola çıkmak eğilimi azalır.
Yeni bir iş kurmak, partiye, derneğe vs katılmak, bir işe başlamak üzere ciddi hazırlıklara girişebilirsiniz.
Olumsuz anlamda, yakınlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı küskünlükler yaşanabilir. Eğitim hayatınızda çok zorlanabilirsiniz. Aksilikler yakanızı bırakmayabilir. Bu konuda aşırı endişeli ve kuruntulu bir kafa yapısı oluşturabilirsiniz. Negatif konuşmalarınız çevrenizi bunaltabilir, insanları kaçırtabilirsiniz. Yalnız bırakılabilirsiniz. Endişe, kuruntu ciddi boyuta taşınırsa, profesyonel bir tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz.

AKREP BURCU

Yay sizin 2.evinize düşer.
Para ve maddi-manevi değerler evidir 2.ev genel olarak.
Burada Satürn sizi maddi konularda sıkar, engeller koyar. Bu konuda çeşitli aksilikler, şanssızlıklar yaşarsınız.
Öte yandan, bugüne kadar yaptığınız maddi birikimlerinizi kalıcı bir yatırıma dönüştürmek, geleceğinizi garanti altına almak için harekete geçersiniz. Bir ev, arsa alabilirsiniz veya başka bir yatırıma yönelebilirsiniz. Maddi değerlerinizi bir yerde toplamaya, daha kazançlı bir yol bulmaya çalışırsınız.
Satürn’ün bazı sert açılarının etkisiyle, yatırımlarınız beklediğiniz gibi gitmeyebilir, kar edeyim derken zarara uğrayabilirsiniz, bir evi hesap ettiğinizden daha yüksek bir fiyata mal edebilirsiniz. Beklenmedik masraflar sizi sıkıştırabilir. Veya olumlu açısında, tam tersi bir evi vs daha kelepire alabilirsiniz, yatırım yapmak için tam zamanıdır.

Geleceğinizi sağlama almak için çok fazla çalışabilirsiniz. Ek işlere yönelebilirsiniz. Daha kazançlı bir işe girmek isteyebilirsiniz. İş kurabilirsiniz.
Resmi veya özel sigortaya başvurabilirsiniz, ileride ek maddi katkısı olsun diye.
Bu dönemde fazlaca maddeci olabilirsiniz. Kendinizi fazla sıkabilirsiniz maddi anlamda. Ve bu arada hayatın başka güzelliklerini ihmal edip aklınızı paraya takabilirsiniz.
Çok çalıştığınız halde az kazanabilirsiniz.
Bu dönemde, gerçekten kalıcı değerde mal, mülk sahibi olabilirsiniz. Bunu kendi çabalarınızla veya miras yoluyla elde edebilirsiniz. Otorite konumundaki kişilerin veya devlet gibi önemli bir kurumun desteğini alabilirsiniz maddi olarak kazanç elde etmekte veya yatırım yapmakta. Devlet veya büyük bir kurum yoluyla mal sahibi olabilirsiniz.

YAY BURCU
Yay sizin 1.evinizdedir.
1.ev tamamen sizinle ilgilidir, kişisel hedef ve amaçlarınıza ulaşmakla ilgilidir.
Transit Satürn 1.evdeyken, çalışkan, ciddi kafalı ve sorumluluk sahibi olursunuz. Kafanızda ciddi bir düşünce, amaç vardır ve ona göre hareket edersiniz. Söylediğiniz sözlerin arkasında bir düşünce, bir hesap vardır.
Başkalarına somut yardım ve destek yapmak ister ve bunun için harekete geçersiniz.
Mantıklı ve sağduyulu olursunuz ama biraz karamsar hale gelebilirsiniz. İçe kapanabilirsiniz. Etrafınıza bir duvar örer ve insanlardan uzaklaşabilirsiniz.
Bazı kişilik sorunlarınız artık size ağır gelir ve onları çözmek zorunluluğu doğar çünkü onlar iyice ayak bağı olmuş, ilerlemenizi ve özgürlüğünüzü kısıtlayan bir noktaya gelmiştir.
Bazı hastalıklarınız ortaya çıkabilir ve bunlarla ciddi bir şekilde ilgilenmek gereği duyarsınız. Kendinizi mutlu hissetmek ve kişiliğinizi tamamlayıp olgunlaşmak için bu tür sorunları halletmek artık elzem hale gelir.
Hastalığınız sizi fiziksel zorluklarla meşgul etmeye yöneltebilir. Bir sakatlık geçirebiliriz. Fiziksel sakatlık veya başka türlü ortam yetersizliği ile kendinizi dar bir alana çakabilirsiniz.
Transit Satürn bu evde sizi hakikaten sıkıştırır bir köşeye. Artık hayatınıza köklü bir çeki düzen vermek gerekir. Çevreniz daralır veya artık size yetmez olur. Bu biraz da sizin önceden attığınız yanlış adımlardan veya dış etkenlerin getirdiği bazı şanssızlıklardan dolayı olur. Kendinizi bu tür olumsuzluklara kaptırıp ipleri bırakıp rotasız bir gemi gibi oraya buraya sürüklenirsiniz bir süre.
Olumlu anlamda, bu daralma ve kısıtlanma iyi olur çünkü hayatınızı kökten masaya yatırıp gelecekte daha mutlu, başarılı ve huzurlu yaşamanız için gerekli şeyleri sağlıklı bir düşünce ile tespit edersiniz ve bunları inşa etmek için somut eylemlere geçmeye karar verirsiniz.
Örneğin, bekarsanız, evlenebilirsiniz veya çevre değişikliği yapabilirsiniz, belki kent hatta ülke değiştirebilir ve hayatınıza başka bir yerde yeniden bir yapı kurabilirsiniz.
Sonuçta Satürn 1.evde, ne yaşarsanız yaşayın bunların hepsi sizin kişiliğinizi, davranışlarınızı, kendinize ait sosyal hayatınızı kökünden etkiler. Satürn 1.evden geçtikten sonra artık değişmiş, ayakları yere daha sağlam basmaya başlamış, hayata kök salmanızı sağlayan eylemleri hayata geçirmiş, daha akıllı bir yaşam tarzını yerleştirmeye başlamış olursunuz.
Eski davranış alışkanlıklarınızdan bazısını hayatınızdan çıkarır yerine yenilerini koyarsınız. Eskiler size tat vermez, anlamsız ve çocuksu gelir. Ve eski çevrenizden de bir ayıklama yapar, hayatınızdan önünüze engel olan kişileri çıkarabilirsiniz ve yeni bakış açınıza uygun kişileri çevrenize katarsınız.
Bazı ciddi ve uzun süreli çalışmalarınız ile ün ve tanınma yaşayabilirsiniz. Yaptığınız işle saygınlığınız artar, sorumlu bir pozisyona gelebilirsiniz.
Olumsuz anlamda ise, sıkıntılar yakanızı uzun bir süre bırakmaz. Uzun yaşadığınız sıkıntılar sizi duvara çarpar, hayat sizi yere yıkar. Satürn’ün etkisi geçtikten sonra yeniden kalkar, yeni bir düzen kurmaya çalışarak yaşamaya kaldığınız yerden devam edersiniz. Ama ciddi dersleri almış olarak artık hayata daha ciddi bakarak…
Bu ev bir dava, mahkemeyi dolaylı olarak ilgilendiren bir evdir. Bu konuda uzun süreli olaylar yaşayabilirsiniz. Örn, evli Yaylar, evliliği iyi gitmiyorsa, bu dönemde evliliğini sonlandırmaya gidebilir.
Yeni bir kimlik, kişilik yarattığınız bir dönemdir adeta. Kendinizde neyi değiştirmek istiyorsanız, onların üzerinde sorumlulukla eğilmek, çalışmak zorundasınız.
Bu arada, yeni kimlik kişilik üzerinden değil, belki bir başka bir ülkeye yerleşip, oranın “vatandaşı” olmak şeklinde yasal bir kimlik değişimi şeklinde de olabilir. Ya da başka bir kente yerleşip, artık “oralı” olursunuz vs.
Yalnızlık, izolasyon yaşayabilirsiniz. Buna ihtiyacınız olabilir. Veya bir vesileyle çok seyahat etmek ve gezmekten dolayı, yakınlarınızla daha az vakit geçirebilirsiniz mecburen.

OĞLAK BURCU

Yay sizin 12.evinize düşer.
12.ev bilinçaltı, gizli düşünceler, ruhsal dünya alemi, gizli işler ve gizli ilişkiler, perde arkasından yürütülen işler, yardım işleri, sağlık, hastane, hapishane evidir.
Burası Satürn için hem iyidir hem iyi değildir. Nasıl yaşadığınıza bağlı Satürn deneyimlerini.
İnziva yeridir, ruhsal olarak git geller yaşatır size. Kendi içinize ulaşamama sıkıntısı yaşarsınız, bazı korkularınız olur ve bunlarla yüzleşmekten korkabilirsiniz. Ruhsal dünyanız iyi değilse Satürn bu sorunu iyice artırabilir, çeşitli kuruntular üretirsiniz hatta paranoyalar yaratırsınız. Ruhsal dünyanız içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu durum hayatınızın diğer alanlarına da yansır ve belki sizi çalışamaz hale getirebilir.
Bunlardan kurtulmak için çok çaba sarf etmeli, hayatı olduğu gibi kabul etmeyi, kendinizi her şeyinizle sevebilmeyi öğrenmelisiniz.
Ayrıca ruhsal dünya evi, bilinçaltı ve bilinçüstü evi, burada duygularınız ve ruhunuzda olup bitenleri aklınızla çözmeye kalkışmayın, bırakın ruhunuz kendi kendine çözsün, güvenin ruhunuza ve duygu dünyanıza.
Yalnızlık ve depresyona kaptırırsanız kendinizi tedavi kaçınılmaz olabilir. Aman dikkat! Siz siz olun, depresyonu kendinize yasak edin, onun yerine sağduyu ve olumlu bir kabullenişe yönelin ve ruhunuza güvenin, olayları, insanları büyütmeyin gözünüzde, olduğu gibi kabul edin ve bu dönem içinde dikkatinizi kendi içinize çevirmekten kaçının, insanlarla ilgilenin, birilerine yardım edin, dikkatiniz başka kişilerde veya şeylerde olsun, bu size terapi gibi iyi gelir ve dönem bitince kendinizi daha olgunlaşmış ve yere sağlam basan biri bulursunuz ve kendinizden memnun olmayı öğrenirsiniz.
Kendinizi sorgulamanız kaçınılmaz bu evde ama önce dikkatinizi başkalarına ve başka şeylere verin, yardım edin birilerine veya bir şeylere. Ruhunuzu serbest bırakın, akışta gidin. Ondan sonra kendinizi daha olumlu sorgulama gücünü bulursunuz içinizde.
Size iyi gelecek yardımlar yapabilirsiniz. Belki hayvanlarla ilgilenir, belki çocuk veya yaşlılara yardım edersiniz.
Bu dönemde yapacağınız çalışmalar perde arkasında yapılır, büyük kuruluşlar için çalışabilirsiniz ve işleriniz sizi gölgeler ama güzel ve anlamlı işlere el atmanın rahatlığını içinizde duyarsınız.
Bu dönem ayrıca daha önce yapılan hatalı, yasal olmayan işler nedeniyle bir hapis durumunu doğurabilir… Aman dikkat…
KOVA BURCU
Yay sizin 11.evinize düşer.
Dostluklar, idealler, projeler, mesleki veya toplumsal veya daha küçük çaplı gruplarla yapılan ve geniş kitleyi ilgilendiren büyük çalışmalar, ses getiren işler, büyük patlama yaratan çıkışlar ve büyük amaçlar evidir burası.
11.ev sizin yani Kova’nın doğal evidir ayrıca. Satürn de sizin ikinci yönetici yıldızınız olunca, Satürn burada rahat edecek, genelde olumlu özelliklerini yaşatacaktır, olumlu özelliklerini hissettirecektir size. Daha doğrusu, sizin içinizdeki olumlu özelliklerinizi ortaya koymada destek olacaktır.
Satürn buradayken, 11.evin temsil ettiği konular önem kazanır, ön plana çıkar. Bu konularda işler incelir, keskinleşir ve yoğunlaşır.
Olumsuz anlamda, bir dosttan veya yakından ciddi bir darbe yaşanabilir veya tam tersi yaşanan başka bir darbe ile mücadelede yaşça büyük veya etkili dostların desteğini görebilirsiniz. Yani ya etkili, önemli dost görünen kişilerden ihanet görebilirsiniz ya da önemli bir sorununuzda etkili, önemli gerçek dostlarınızın desteğini alırsınız.
Büyük amaçlarınızı hayata geçirmek için ciddi girişimlere başlarsınız ve bunun için aynı amaç için toplanan kişilerin bir grubuna katılır beraber ortak çalışmalar yapabilirsiniz veya dernek kurabilirsiniz amacınıza hizmet eden.
Amaçlarınız, hayalleriniz değişebilir kökten.
Bu dönemde gerçekten düşmanlarınızı küçümsememek gerek, ciddi çatışma, kavgaya sürüklenebilirsiniz. Saldırganlık yaşayabilirsiniz.
İnsanlık için çalışmalara, protesto gibi aktivitelere katılabilirsiniz veya kendinizi bu konulardan mahrum bırakırsınız, kendi dertlerinizle debelenip insanlığı ihmal edebilirsiniz.
Gruplarla çalışma, toplumsal faaliyetler veya bireysel çalışmalara katıldığınız mekanlardan, hayatınıza ciddi ilişkiler kuracağınız insanlar girebilir. Yeni dostluklar edinebilirsiniz veya ciddi bir aşk ve ilişkiye başlayabilirsiniz.
Arkadaşlar, yakınlar veya aynı amaçla hareket eden bazı kişilerle bir araya gelip iş kurabilir veya bir takım önemli projelerde birlikte çalışabilirsiniz.
Kariyerinizde daha önceden elde ettiğiniz prestijinizin başka kişiler ve kurumlarca kabul edilmesini, gittiğiniz çevrelerde saygınlıkla karşılanmayı deneyimleyebilirsiniz.
Yasal problemler varsa iş ve kariyer alanında, devlet veya önemli kurumdan, size dava açılabilir bu dönemde.
BALIK BURCU

Yay sizin 10.evinize düşer.
Burası en başta kariyer ve statü evidir.
Satürn olumlu açılı ise veya siz sorumluluklarınızı yerine getirmişseniz, Satürn bu evde iken, hayatınızda ulaşabileceğiniz en yüksek tepeye erişirsiniz.
Yalnız bu dönemde elde edilecek statü ciddi sorumluluklar getirir, eğer yanlış yola saparsanız güç elde edince, dönem içinde veya dönem bitince bunun bedelini ağır ödeyebilirsiniz. Yargılanmaya götüren olaylara sizi sevk edebilir. Ciddi bir gözden düşme söz konusu olabilir, görevden alınabilirsiniz.
Kariyerle ilgili beklentileriniz hayat bulur, çok iyi bir pozisyona gelirsiniz. İyi bir terfi ile yetki ve statünüzü yükseltirsiniz. Kariyerde büyür ve büyük başarı elde edersiniz.
Genel yaşam standardınız yükselebilir. Hayatınızı çok iyi bir yapıya, düzene koyarsınız.
Toplumca hatta dünyaca tanınmanıza ve saygınlık kazanmanıza yol açacak işlere imza atarsınız.
İşle, genel hayatla ilgili sorumluluklarınız artar. Bu evde de evlilik söz konusu olabilir. Diğer şartlar uygunsa çocuk sahibi olabilirsiniz.
Bu dönemde sorumluluklar üstünüze üstünüze gelebilir, yapabileceğiniz en iyi şey, bazı artık gereksiz olan sorumlulukları bırakmaktır ve diğer sorumlulukları da çevrenizdeki insanlarla paylaşmak, onların bu konuda desteğini istemektir. Ayrıca sorumlulukları önem ve aciliyet sırasına göre yeniden düzenlemektir.
Bu dönemde, aile büyüklerinden biri, yaşlı bir yakınınızın sağlığı önem kazanabilir.
Zamanı gelmişse, iş ve kariyer hayatınızı noktalamak üzere, emekli olabilirsiniz. Belki emekli olup başka bir işe geçebilirsiniz. Öyle veya böyle önemli bir iş ve kariyer değişimi yapabilirsiniz.

Parlak yıldızlar sizden yana olsun dileklerimle…
Astrolog Semavii

3 yorum:

  1. Sema hanım yorumlarınız çok güzel tüyolar içeriyor, beğeniyle takip ediyorum, başarılar dilerim çalışmalarınızda ve bütün hayatınızda.

    YanıtlaSil
  2. her zaman ki gibi balık çok kısa balıkları en sona bırakıyorsunuz en kısa balık burcu yorumları oluyor. .. biraz daha ilgi lütfen ....

    YanıtlaSil
  3. Ben koç burcuyum ve yay burcu benim 9.evimde değil 6.evimde nasıl oluyor anlamadım inanın.

    YanıtlaSil